• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Jak odwiedzić Everest?

Studnie są w stanie być różne, zależnie od wymogów gruntowo- wodnych na danym terenie. W przypadku domów jednorodzinnych studnie z wodą pitną będą mały słusznie rzeczową wydajność, a na terenie działki już inną. Do studni z ujęciem wody pitnej, np. przy domkach letniskowych montuje się rurę osłonową, a w nią rurę filtracyjną. Tego typu studnie powinny mieć właściwą głębokość, aby rury osłonowe i filtracyjne znalazły się w powłoce wodonośnej. Dno studni jest zaślepione, a w jej głębi montowane są pompy głębinowe. Studnie głębinowe z zamontowaną pompą są sfinalizowane obudową z pierścieni betonowych lub z tworzywa sztucznego – przetestuj wiercenie studni poznań. W tej obudowie znajduje się zakończenie rury osłonowej, element pompy z przyłączem wodociągowym oraz zawory służące do kończenia przepływu wody w rurociągu i zasilania pompy. Studnie głębinowe z woda pitną musza mieć zamontowane takie urządzenia jak pompy głębinowe do zapewnienia należytego ciśnienia w instalacji domowej i poboru właściwej ilości wody.

1. Sprawdź stronę

2. Zajrzyj tutaj

Najlepsze miejscówki na surfowanie w Polsce

Categories: Turystyka

Comments are closed.